NHG-Praktijkaccreditatie

Wij zijn sinds 2010 in het bezit van het kwaliteitscertificaat van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Onze praktijk draagt het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering, toegekend door NPA. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

Om het keurmerk te behalen en te behouden voert onze praktijk continu een grondige zelfevaluatie uit. Daar komen continu verbeterpunten uit die wij aanpakken (op volgorde van belangrijkheid). Aanvankelijk jaarlijks en nu driejaarlijks bezoekt  een auditor van NPA onze praktijk en beoordeelt of wij aan de normen voldoen en ons inzetten om te blijven verbeteren. Op basis van het verslag van de auditor kent de NPA ons het keurmerk vervolgens toe.

Patiëntenenquête

U staat centraal in onze huisartsenpraktijk. Uw mening over ons is daarom heel belangrijk. Alle huisartsenpraktijken met dit keurmerk vragen regelmatig aan patiënten om een enquête in te vullen. De antwoorden van patiënten geven informatie waar de praktijk van kan leren. En dat is wat een goede praktijk wil: leren hoe zij hun werk verder kunnen verbeteren. Wilt u meedoen met onze patiëntenenquête? Vraag ernaar bij onze assistente.

Normen

De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten huisartsen, maar ook PatiëntenFederatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van patiënten goed wordt gehoord. Wat u van uw huisarts kunt verwachten staat centraal. Dat is namelijk de basis van de normen.

Lees hier meer over de certificering en de normen.

Ga terug naar praktijkinformatie