Praktijkinformatie

Direct naar

Praktijkinformatie

Huisartsen Anton Jurgenshuis bestaat uit drie huisartsenpraktijken, namelijk Huisartsenpraktijk van den Broek en Heesakkers, Huisartsenpraktijk van Lier en Huisartsenpraktijk Weijer & van Helmond. Patiënten zijn ingeschreven bij een vaste huisartsenpraktijk in ons centrum waardoor wij continuïteit in onze zorg kunnen leveren met daarbij een bekend gezicht. Wij werken met een vast team van huisartsen en medewerkers dat u graag met raad en daad terzijde staat bij al uw vragen op gezondheidsgebied. Vanzelfsprekend kunt bij ons terecht voor de volledige huisartsenzorg. Als extra service bieden wij u de volgende behandelingen en onderzoeken, zodat u daarvoor niet naar het ziekenhuis hoeft of minder vaak naar de praktijk hoeft te komen:

 • Aanvullende diagnostiek zoals een 24-uurs bloeddrukmeting, longfunctietesten of een hartfilmpje (ECG)
 • Plaatsen van een spiraaltje, de prikpil of de implanon
 • Kleine chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van moedervlekken, vetbultjes en ingegroeide teennagels
 • Injectie in gewrichten
 • Gesprekken op het gebied van bijvoorbeeld stress, depressie, angst en rouwverwerking
 • Begeleiding bij het stoppen met roken
 • Telemonitoring en thuismetingen: we hebben o.a. bloeddrukmeters en zuurstofsaturatiemeters aan u te leen indien het medisch noodzakelijk is om deze waarden thuis in de gaten te houden en u kunt deze meetwaarden dan telefonisch of via e-consult met uw huisarts of praktijkondersteuner communiceren . Ook gewichtsmetingen, glucose controles zijn op deze manier mogelijk. Op deze manier hoeft u minder frequent naar de praktijk te komen.

De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00-17.00 uur. Tussen 12.00 en 13.30 uur zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen i.v.m. het rijden van visites, administratie en de lunchpauze.

Praktijkmedewerkers

Het is goed om te weten dat ook de assistentes en praktijkondersteuners een beroepsgeheim hebben. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die u vertelt.

De assistente

Bij de assistente kunt u terecht met vragen over medische en praktische zaken. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen met uw vraag zal zij u extra vragen stellen, dit heet triage.

Ook verricht zij diverse medische taken, zoals: bloed prikken uit de vinger, oren uitspuiten, wratten aanstippen, bloeddrukmetingen en het maken van uitstrijkjes.

U kunt hiervoor rechtstreeks een afspraak met haar maken.

Praktijkondersteuner Somatiek

Een praktijkondersteuner bij de huisarts (POH) werkt letterlijk ter ondersteuning van de huisarts. De huisarts blijft altijd eindverantwoordelijk voor uw zorg.

De praktijkondersteuner Somatiek begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, zoals diabetes mellitus, astma/COPD, hart- en vaatziekten en ouderenzorg.
De praktijkondersteuner kan onder meer voorlichting geven over de ziekte, de patiënt begeleiden bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en controle onderzoeken uitvoeren.

Daarnaast wordt zij ingezet voor visites aan chronische patiënten.

Praktijkondersteuner GGZ

In onze huisartsenpraktijken werken praktijkondersteuners huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH-GGZ. De POH-GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden naar een psycholoog of de specialistische GGZ. De POH-GGZ biedt het voordeel dat mensen met psychische vragen op een makkelijke manier naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden verwezen.

De POH-GGZ bespreekt samen met u uw klachten en vragen. Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van uw klachten te praten en over wat u geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten, een vervolggesprek duurt  meestal een half uur.

Vervolgens adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een aantal vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn. Tevens is het mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding elders, zoals maatschappelijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog of een specialistische GGZ-instelling.

De POH-GGZ kan dus helpen bij:

 • het verhelderen van problemen;
 • het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
 • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
 • kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk;
 • nazorg na behandeling in de GGZ.

In overleg met u kan de huisarts u doorverwijzen naar de POH-GGZ en kunt u een afspraak maken. U hoeft voor de gesprekken met de POH-GGZ niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken, omdat de zorg onder huisartsenzorg valt.

Praktijkondersteuner GGZ-Jeugd

Tevens is er bij de Huisartsen Anton Jurgenshuis een Praktijkondersteuner GGZ-Jeugd werkzaam. Zij kan helpen de hulpvraag te verhelderen en biedt  snel en laagdrempelig begeleiding aan kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders binnen de huisartsenpraktijk, maar kan ook in samenspraak met de huisarts zorg dragen voor een doorverwijzing.

Vragen kunnen bijvoorbeeld zijn:

“mijn kind heeft last van angst of somberheid, wat is er mogelijk?”

“ik maak me zorgen over het gebruik van social media van mijn puber, hoe ga ik daar mee om?”

“mijn kind heeft last van de scheiding, wat is er voor nodig om dat te verminderen?”

“hoe kan ik een opvoedkwestie aanpakken, zoals bijvoorbeeld grenzen stellen?”

“heeft mijn kind ADHD of een vorm van autisme?”

“mijn kind piekert veel, hoe kan ze weer beter in haar vel komen te zitten?”

In overleg met uw huisarts kunt u doorverwezen worden naar de praktijkondersteuner GGZ-Jeugd.

Vakanties

Tijdens vakantieperiodes nemen wij voor elkaar waar in onze huisartsenpraktijken zodat u niet elders gezien hoeft te worden bij spoedeisende klachten die niet kunnen wachten. Het kan wel zijn dat u een waarnemend huisarts treft bij uw contact.

Opleiding

Wij zijn een opleidingspraktijk voor co-assistenten (dokter in opleiding), praktijkondersteuners en doktersassistentes. Als opleidingspraktijk nemen wij verantwoordelijkheid voor de aanwas van nieuwe beroepsbeoefenaren. Het opleiden van aanstaande collega’s levert een bijdrage aan kennisoverdracht en aan een open, kritische houding ten opzichte van ons eigen medisch handelen. Dit komt de patiëntenzorg ten goede. Alle stagiaires werken onder onze supervisie en verantwoordelijkheid.

Wetenschappelijk onderzoek

Huisartsenpraktijk Weijer & van Helmond is een Nivel Peilstation en brengt daarmee een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek binnen de Huisartsgeneeskunde in Nederland.

In Nederland zijn zo’n veertig huisartsenpraktijken als Peilstation aangesloten bij Nivel Surveillance. Deze Peilstations informeren het Nivel wekelijks over het vóórkomen van een aantal specifieke ziekten, bijvoorbeeld griep en andere infectieziekten.

 • de Peilstation-praktijken zijn verspreid over het hele land, zowel stad als platteland
 • samen zien deze praktijken ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking
 • met de Peilstations verzamelen ze al sinds 1970 gegevens, waardoor we cijfers goed kunnen vergelijken

De Peilstation-huisartsen nemen neus- en keelmonsters af bij patiënten met een griepachtig ziektebeeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt of er een virus in deze monsters zit en zo ja, welke dit is. Zie ook www.nivel.nl/nl/griep en www.rivm.nl/griep.

Belangrijke websites

Graag attenderen wij u op de volgende websites:

www.thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid, geschreven door huisartsen.

https://www.moetiknaardedokter.nl/ een website die op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen kan bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel.

 https://www.bernhoven.nl/patienten/bloedafname/ voor een overzicht van de prikposten van het Bernhoven ziekenhuis, deze bevat ook de digitale link voor het maken van een afspraak.

https://antonjurgenshuis.com/ voor een overzicht van alle professionals in ons pand.