Missie en Visie

MISSIE

De missie van onze HOED is: Samen sterk! Samenwerking staat centraal, samenwerking tussen de drie huisartsenpraktijken waardoor we patientgericht en laagdrempelig kunnen werken, continuiteit van patientenzorg gegarandeerd is op één plek en we gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kunde met als doel optimaliseren van de patientenzorg.
De huisartsenpraktijken binnen de HOED bieden toegankelijke, laagdrempelige, professionele, kosteneffectieve huisartsgeneeskunde zorg aan patienten uit Oss, werkend volgens de wetenschappelijke richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

VISIE

Binnen onze HOED staat de hulpvraag van de patient centraal. Wij leveren huisartsgeneeskunde zorg van hoge kwaliteit, zijn NPA-geaccrediteerd en zijn laagdrempelig en goed bereikbaar voor patienten. Alle medewerkers binnen de HOED zijn geschoold naar de laatste richtlijnen en werken met plezier in een veilige werkomgeving. Door intensieve samenwerking tussen huisartsen, ondersteunend personeel en eerste- en tweedelijns specialisten zorgen wij voor continuiteit en kwaliteit van onze dienstverlening.

Ga terug naar praktijkinformatie