Extra doelgroepen griepprik

De Gezondheidsraad om de doelgroep voor de griepprik uit te breiden met enkele specifieke groepen die ook baat hebben bij een griepprik, zoals zwangere vrouwen en mensen met ernstig overgewicht. Valt u onder een van deze groepen en heeft u in de afgelopen jaren geen uitnodiging ontvangen voor de griepprik? Wilt u ons dan tussen 1 en 31 oktober bellen zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u de gratis griepprik kan ontvangen op onze praktijk? Link: RIVM_Uitbreiding_doelgroepen_griepprik_TG

N.B. vanaf 2023 worden alle zwangere vrouwen uitgenodigd via de verloskundige/GGD.

Terug naar nieuws