Griepprikken nog beschikbaar

Kon u niet op dinsdag 8 november aanwezig zijn voor de jaarlijks griepprik- en/of de pneumokokkenvaccinatie (specifieke groepen), en wilt u de vaccinatie alsnog hebben? Dan kunt u bellen met de assistente om een individuele afspraak te maken. Wij hebben nog afdoende voorraad.

Afscheid assistente Colinda – Welkom assistente Jesmé

Helaas zal per 1 december 2022 assistente Colinda ons gaan verlaten, wij wensen haar veel plezier op haar nieuwe werkplek.

Voor haar in de plaats zal Jesmé starten per 1 december, zij heeft bij ons het laatste jaar van haar opleiding gedaan en sindsdien is ze als invalkracht aan het werk.

Extra doelgroepen griepprik

De Gezondheidsraad om de doelgroep voor de griepprik uit te breiden met enkele specifieke groepen die ook baat hebben bij een griepprik, zoals zwangere vrouwen en mensen met ernstig overgewicht. Valt u onder een van deze groepen en heeft u in de afgelopen jaren geen uitnodiging ontvangen voor de griepprik? Wilt u ons dan tussen 1 en 31 oktober bellen zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u de gratis griepprik kan ontvangen op onze praktijk? Link: RIVM_Uitbreiding_doelgroepen_griepprik_TG

Pensionering Dhr. en Mevr. Schouten

Per 1 juli 2022 zullen Dhr. Schouten en Mevr. Schouten-van den Oever, na 32 jaar in Huisartsenpraktijk Schouten gewerkt te hebben, met pensioen gaan.

Zij danken alle patiënten voor het grote vertrouwen in hen.

Mevr. Weijer-Schouten en Dhr. van Helmond zullen de praktijk voortzetten onder de naam Huisartsenpraktijk Weijer & van Helmond. Voor patiënten zal er niets veranderen, zij worden automatisch patiënt van hen beide.