Update Griep – en pneumokokkenvaccinatie 2023

Komt u in aanmerking voor de jaarlijkse griepprik of bent u aan de beurt voor de pneumokokkenvaccinatie en kon u niet op de eerdere momenten? Wij hebben nog afdoende vaccinatie sin huis, wilt u er nog een ontvangen  bel dan de assistente om een afspraak te plannen. Zonder de uitnodigingbrief is vaccinatie niet mogelijk.

 

Corona vaccinaties najaar 2023

Bij deze willen wij u mededelen dat wij als huisartsen GEEN rol hebben in de coronavaccinaties dit najaar. Alle vaccinatie geschieden via de GGD. Wij hebben dan ook GEEN vaccinaties op onze praktijk en kunnen mensen dan ook NIET thuis vaccineren.

Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post. Als u in 1964 of daarna bent geboren ontvangt u geen brief maar kunt u zelf een afspraak maken indien u ook in aanmerking komt voor de griepvaccinatie of een zorgmedewerker bent, dit kan vanaf 16 oktober via www.planjeprik.nl of, als u geen DigiD heeft, via 0800-7070.

Wordt u opgeroepen voor de coronavaccinatie en ontvangt u deze liever aan huis? Dan kunt u zichzelf aanmelden via het speciale landelijk telefoonnummer 0800-2077. Via dit callcenter zal een triage plaatsvinden om te zien of u in aanmerking komt voor een thuisvaccinatie.

 

Extra doelgroepen griepprik

De Gezondheidsraad om de doelgroep voor de griepprik uit te breiden met enkele specifieke groepen die ook baat hebben bij een griepprik, zoals zwangere vrouwen en mensen met ernstig overgewicht. Valt u onder een van deze groepen en heeft u in de afgelopen jaren geen uitnodiging ontvangen voor de griepprik? Wilt u ons dan tussen 1 en 31 oktober bellen zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u de gratis griepprik kan ontvangen op onze praktijk? Link: RIVM_Uitbreiding_doelgroepen_griepprik_TG

N.B. vanaf 2023 worden alle zwangere vrouwen uitgenodigd via de verloskundige/GGD.

Huisartsenpost Oss sluit vanaf 1 juni 2023

Huisartsenpost Oss sluit vanaf 1 juni 2023.  Dat betekent dat de inwoners van de regio Oss in de avond, nacht, het weekend en tijdens feestdagen Рindien nodig Рdoorverwezen worden naar de huisartsenpost in Uden.

Bij spoed komt er nog steeds een ambulance of komt er een huisarts aan huis.

 

Contact met de huisartsenpost

Hebt u ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of tijdens feestdagen een huisarts nodig? Bel altijd eerst 088 – 876 5050.

Meer informatie